Vetenskap - Sida 4
Clownfish och sea anemone upprätthåller ett mutualistiskt förhållande mellan dem. Mutualism är ett symbiotiskt förhållande där båda parter får fördelar. Clownfish är en typ av benfisk medan havsanemoner är cnidarians....
De huvudsakliga strukturella skillnaden mellan ATP och dATP är det ATP är en ribonukleotid under dATP är en deoxiribonukleotid. Det betyder; ATPs sockergrupp är ribos, som innehåller en hydroxylgrupp (-OH) i 2'-positionen, medan sockergruppen av dATP...
Huvudskillnad - ATP vs ADP Adenosintrifosfat (ATP) är molekylen som bär energi mellan biokemiska reaktioner i cellen. Således kallas den "molekylära valutan" för cellens intracellulära energiöverföring. ATP produceras som ett...
DNA-polymeras är enzymet ansvarigt för att bilda nya kopior av DNA, i form av nukleinsyramolekyler. DNA-replikation är den cellulära processen som är inblandad i syntesen av en exakt kopia av...
Massa och tröghet Villkoren massa och tröghet är både viktiga begrepp i klassisk såväl som modern fysik. Relationen mellan massa och tröghet är det tröghet är en term som kvalitativt beskriver ett...
Denna artikel försöker ge dig ett komplett svar på frågan "vad är mitosprocessen." Cykelcykeln är huvudsakligen uppdelad i två sektioner, nämligen (a) interfas, som innefattar G1, S och G2 och...
Jordskorpan består av kontinental skorpe och havskorsa, därför borde man veta vad den havskorsa är gjord av för att fullt ut förstå jordskorpans sammansättning. Skorpa är det tunna lageret av...
Den längsta fasen av cellcykeln är G1 fas. Det är den första fasen av interfasen. Under G1 fas förbereder cellen för uppdelning. Celler är mycket metaboliskt aktiva under G1 fas....
Lagen om bevarande av linjär momentum stater som Det totala momentumet hos ett partikelsystem förblir konstant, så länge ingen externa krafter verkar på systemet. På samma sätt kan man också säga det Den...
Den matförvarande vävnaden i utsädet är känd som endosperm. Endosperm lagrar näringsämnen som krävs för utveckling av embryot under frösprutning. Näringsämnen i endospermen kan konsumeras som mat av människor och...