Vetenskap - Sida 3
Rekombinant DNA-teknik är en metod för att ansluta DNA till två arter och införa det i en värdorganisme för att producera nya genetiska kombinationer. Laboratorieprocessen som används för att producera...
Olika fläckar används vid färgning av olika biologiska material. Fläckar reagerar med en specifik substans i ett biologiskt prov, vilket ger en specifik färg till den substansen. Acetokarmin är en...
Färskvattenfisk är fisk som spenderar några eller alla sina liv i färskt vatten, med en salthalt av mindre än 0,05%. Färskvattenfisk är hypotonisk mot saltvatten. Därför har de låg jonkoncentration...
Al och M2 mjölk är två sorter av mjölk klassificerad baserat på den typ av beta-kasein som finns i mjölken. Därför huvudskillnad mellan A1 och A2 mjölk är det A1...
Innan du går direkt in i huvudämnet, Vilken typ av kemisk reaktion ger en polymer, låt oss förstå polymerens grunder först. Vad är en polymer En polymer är en substans...
Somatiska celler, vuxna stamceller och cellerna i embryot är de tre typerna av celler i kroppen som genomgår mitos. Mitos är en process av kärndelning i eukaryota celler som uppstår...
Vävnadsteknik, som nu är kopplad till termen regenerativ medicin, är ett relativt nytt och framväxande fält av kombinerade vetenskaper. På grund av dess tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, som omfattar alla specialiteter inom...
I ett försök att svara på frågan, vad är testet för sulfatjoner, täcker den här artikeln området med kvalitativa analysmetoder för att identifiera sulfat (SO42-) joner. Nästan alla dessa testmetoder...
Denna artikel, "Vad är testet för kloridjoner", förklarar fem olika test som kan utföras för att identifiera kloridjoner. I vissa tester ger reaktionsblandningen en fällning med en karakteristisk färg, medan...
Vad är testet för ammoniumjoner är en intressant fråga inom kemiområdet. Det kan besvaras på följande sätt. Det finns olika kvalitativa metoder för att identifiera ammoniumjoner. Den enklaste metoden är...