Intressanta artiklar
Populära artiklar
De huvudskillnad mellan CD4 och CD8 T-celler är att CD4-T-celler är hjälpar-T-cellerna som hjälper andra blodceller att producera ett immunsvar, medan CD8-T-cellerna är de cytotoxiska T-cellerna som inducerar celldöd antingen genom lys...
De huvudskillnad mellan kanonisk och standardform är det kanonisk form är ett sätt att representera boolesiska utgångar från digitala kretsar med hjälp av boolesalgebra medan standardform är en förenklad version...
De huvudskillnad mellan cancerceller och normala celler är att cancerceller har en okontrollerad tillväxt och celldelning medan tillväxten och cellfördelningen av normala celler styrs. Dessutom är cancerceller odödliga medan normala celler genomgår apoptos...
De huvudskillnad mellan callus och plantlet är att callus är en cellmassa vars celler utvecklas till plantor i växtvävnadskulturen, medan plantorna är unga eller små växter som används som propaguler. ...