Vad är skillnaden mellan Internet och World Wide Web

Den största skillnaden mellan Internet och World Wide Web är att Internet hänvisar till hårdvaran medan World Wide Web avser mjukvaran.

Villkoren Internet och World Wide Web används utbytbart men de har en skillnad. Internet är ett enormt nätverk av nätverk. Det är det massiva datornätverket som förbinder enheterna med koppartråd, trådlösa nätverk eller fiberoptiska kablar. Å andra sidan är World Wide Web (WWW) en stor samling webbsidor. Dessa sidor är länkade till varandra med hyperlänkar. Kort sagt är World Wide Web en tjänst som tillhandahålls av Internet.

Viktiga områden som omfattas

1. Vad är Internet
     - Definition, Användning
2. Vad är World Wide Web
     - Definition, Användning
3. Skillnad mellan Internet och World Wide Web
     - Jämförelse av viktiga skillnader

Nyckelbegrepp

 Internet, World Wide Web

Vad är Internet

Internet är ett globalt system som förbinder datanät runt om i världen. Den ansluter enheterna med koppartråd, trådlösa nätverk eller fiberoptiska kablar. Det använder TCP / IP-protokoll för datakommunikation. Detta nätverk består av flera enheter som datorer, routrar, nav, växlar, repeater och många fler. Varje enhet på Internet har en unik IP-adress för att identifiera enheten.

Internet tillåter användarna att utbyta information och resurser direkt. Det är ett offentligt nätverk; Därför kan alla få tillgång till internet. Sammantaget är det ett stort nätverk av nätverk som förbinder företag, akademiska, offentliga och icke-statliga nätverk.

Vad är World Wide Web

World Wide Web (WWW) är en applikation som körs på internet. Det hänvisar till den stora anslutningen av webbsidor. Dessa sidor är länkade med hyperlänkar. Därför kan användaren besöka från en sida till en annan för att få tillgång till den information som krävs. En kombination av relaterade webbsidor kallas en webbplats.

Ett webbläsare och HTTP-protokoll hjälper till att komma åt webbsidor eller webbplatser på World Wide Web. HTTP-protokollet är en uppsättning regler för överföring av filer som text, bilder, ljud, video och andra multimediafiler på WWW. Det finns olika kategorier av webbsidor och webbplatser tillgängliga på World Wide Web. Vissa vanliga kategorier är akademiska, e-handel, sociala nätverk.

Vad är skillnaden mellan Internet och World Wide Web

Definition

Internet är ett globalt system av sammankopplade datanätverk som använder TCP / IP-protokollet för att länka enheter över hela världen. World Wide Web avser internetinnehållet som formateras i HTML och nås via HTTP-protokoll.

Funktionalitet

Internet är en massiv sammankoppling av datanät runt om i världen medan World Wide Web är en tjänst som tillhandahålls av internet.

protokoll

Internet använder överföringsprotokoll / Internet Protocol (TCP / IP). Å andra sidan använder World Wide Web Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).

Slutsats

Även om många människor förvirrar dem att vara densamma, finns det en distinkt skillnad mellan Internet och World Wide Web. Internet avser hårdvara medan World Wide Web refererar till programvara. Kort sagt är World Wide Web ett program som körs på internet.

Referens:

1. "Vad är World Wide Web (WWW)? - Definition från WhatIs.com. "WhatIs.com, tillgängligt här.
2. "Internet." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 27 juni 2018, Tillgänglig här.

Image Courtesy:

1. "Réprésentation d'internet" Av Vector Background - (CC BY 4.0) via Commons Wikimedia
2. "982050" (CC0) via Pixabay