Företag
Arbetslöshet är ett mått som beskriver hur många som är arbetslösa ur den totala arbetskraften. Detta betraktas som en viktig ekonomisk fråga och visar ekonomins socioekonomiska status. Arbetslösheten kan orsakas...
I Australien anses inkomstskatt vara den viktigaste tekniken för att generera intäkter inom det australiska beskattningssystemet. Inkomstskatten åläggs tre primära inkomstkällor, såsom för personliga intäkter som löner och löner, realisationsvinster...
Vad är Producer Surplus Producentöverskott kan beskrivas som skillnaden mellan vilka producenter som är villiga och kan leverera för ett visst gott och det pris som de faktiskt får. Producentöverskott...
Varje ekonomi utförs med en begränsad mängd resurser men förväntar sig att producera varor och tjänster för att tillgodose obegränsade behov och önskemål hos individerna. Därför är det mycket viktigt...
Förvaltningsbokföring är mycket viktigt för företagsorganisationer att fatta strategiska beslut för att få konkurrensfördelar på marknaden. Denna artikel förklarar begreppet management accounting mer detaljerat i följande underavsnitt. Management Accounting Ledningsredovisning...
I tillverkningsmiljön representerar inventeringen en betydande investering i bolagets kapital. Därför är det viktigt för en organisation att se till att rätt varor är på rätt plats vid rätt tillfälle...
I den moderna konkurrensutsatta affärsmiljön spelar rättsmedicinsk redovisning en viktig roll i företagsorganisationerna. Forensic Accounting kan betraktas som en gren av redovisning som ofta används vid brottsutredningar inom redovisning. I...
Finansiell redovisning kan identifieras som en av huvudgrenarna inom redovisningen. Denna artikel kommer att förklara vikten av ekonomisk redovisning och rapportering för företagsorganisationer. Vad är Financial Accounting I finansiell bokföring...
Vad är Minskande marginalräntor Minskande marginalavkastning är en teori inom ekonomi som anger om fler och fler enheter av en variabel ingång tillämpas när andra ingångar hålls konstanta, kan avkastningen...
Vad är skuldkonsolideringslån? Det är en typ av lån som erhålls från en långivare för att lösa alla utestående skulder för närvarande. Genom att erhålla detta lån kan man kombinera...